Evenemang

29 maj 2018

Utdelning av Krapperupsmedaljen

År 2001, på initiativ av dåvarande styrelseordföranden Jörgen Ehrensvärd, beslöt stiftelsens styrelse att instifta en medalj, ”Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens belöning för förtjänstfulla insatser inom skånsk kulturmiljövård”. Medaljen har delats ut sedan 2002.

7 – 9 juni 2018

Musik och politik

Tvärvetenskapligt symposium där företrädare för skilda vetenskapsgrenar presenterar aktuellt vetande inom forskningsfältet.

Krapperupfestivalen 15 – 17 juni 2018

www.krapperupfestivalen.com

Musik i Kullabygden 1 – 8 juli 2018

Se: http://musikikullabygd.se

Skånska Operan 17, 18, 21 och 22 juli 2018

Skånska Operans sommarföreställning, La Bohème
Se: https://www.skanskaoperan.se/

Jenny Lind-konsert 30 juli 2018

Kine Sandtrø – sopran, Julia Sjöstedt – pianist och William Davis Lind – tenor

Förköp av biljetter på Krapperups Gårdsmuseum från 9 juni 2018.

Hovturnén 2 augusti 2018

Wille Crafoord med gäster

hovturnen.se