Evenemang

29 maj 2018

Utdelning av Krapperupsmedaljen

 

År 2001, på initiativ av dåvarande styrelseordföranden Jörgen Ehrensvärd, beslöt stiftelsens styrelse att instifta en medalj, ”Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens belöning för förtjänstfulla insatser inom skånsk kulturmiljövård”. Medaljen har delats ut sedan 2002.

 

7-9 juni 2018

Musik och politik

 

Tvärvetenskapligt symposium där företrädare för skilda vetenskapsgrenar presenterar aktuellt vetande inom forskningsfältet.

 

Musik i Kullabygden 1-8 juli 2018

Se: http://musikikullabygd.se

Skånska Operan 17, 18, 21 och 22 juli 2018

Skånska Operans sommarföreställning 2018 kommer att bli La Bohème.
Se: https://www.skanskaoperan.se/