Fastigheter

Stiftelsen hyr ut ett åttiotal året runt hus, fritidshus och jordbruk. De flesta är belägna på Kulla halvön men även inåt landet finns vissa hus belägna.

 

Vårt uppdrag
Att förvalta stiftelsens fastigheter i enlighet med stiftelsens stadgar vilket bland annat innebär att stiftelsen inte får sälja några fastigheter. Stiftelsen vinnlägger sig särskilt om att väl vårda och underhålla stiftelsens egendomar samt att skydda natur och fornlämningar.