Det moderna jordbruket

Krapperup utgör en väl sammanhållen godsmiljö med borg, park och ett modernt jordbruk. I äldre tid var odlingsarealen troligen som störst under 1800-talet. Utom spannmål odlades då potatis i stor omfattning framför allt till gårdens bränneri.

 

Från 1860-talet kom verksamheten i stället att koncentreras på mjölkproduktion. Kring sekelskiftet 1900 gick Krapperup i spetsen för mekanisering och införandet av ny teknik i jordbruket och godset satsade på en allsidig spannmålsproduktion. Numera omfattar huvudgårdens jordbruk 910 hektar och drivs av stiftelsen.

 

Ingen djurhållning finns längre på gården. Odlingen utgörs främst av spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Sedan mitten av 1970-talet har gården en egen vattenreservoar, som dämpar känsligheten under torkperioder. I den totala arealen på 2750 hektar ingår dessutom arrendegårdar, betesmarker och skog.