Ansökningar till stiftelsen

Applicants are advised not to submit applications until the deadline when the portal may suffer from overloading.

Humanitär bidrag

  1. Äldre behövande:
    Sökanden ska ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat.
  2.  Behövande tidigare anställda på Krapperups eller Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods:
    Sökande ska ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat.
  3. Barn och ungdom till och med 25 år ålder:
    Sökanden ska vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling i 10 år eller mer.

Ansökan måste lämnas in på en särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen eller hämtas från länken nedan.

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonseras i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

Information | Behandling av personuppgifter Humanitära anslag


Blanketter till ovanstående ansökningar kan beställas från Godskontoret på

telefon 042-34 40 68.
Finns även för nedladdning till din dator nedan.

Blankett | Anslag äldre o behövande.
Blankett | Anslag barn o ungdom .

 

Forskningsanslag

Research funding is preferably granted to researchers who have contested or have equivalent competence. I första hand kommer sådana forskare, som har anknytning till Kullabygden personligen eller i sin forskning, å andra sidan andra meriterade forskare.

Ansökan mottas endast via ansökningsportal på webben, http://ansokan.3ddata.se/start/kr.asp

Forskningsanslagen kan sökas vid ett tillfälle årligen från slutet av januari tom 1 mars.

Information | Behandling av personuppgifter Forskningsanslag

Anvisningar för sökande.
Blankett för rekvisition av beviljade medel.
Blankett för rapportering om tilldelat stipendium.