Ansökningar till stiftelsen

Applicants are advised not to submit applications until the deadline date when the portal may suffer from overloading.

Humanitära bidrag

  1. Äldre behövande. Sökanden ska ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan ska inges på särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen.
  2. Behövande tidigare anställda vid Krapperups och Bjersgårds gud och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods. Sökanden ska ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan ska inges på särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen.
  3. Barn och ungdom till och med 25 år ålder. Sökanden ska vara född och / eller ha varit bosatt i Brunnby församling 10 år eller mer. Ansökan ska inges på särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen.

 

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonseras i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

 

Blanketter till ovanstående ansökningar kan beställas från godskontoret på
telefon 042-34 40 68.
Also available for download to your computer below.

Blankett | Äldre behövande.
Blankett | Barn och ungdom.

 

Forskningsanslag

Research funding is preferably granted to researchers who have disputed or have equivalent skills. I första hand kommer sådana forskare, som har anknytning till Kullabygden personligen eller i sin forskning, å andra sidan andra meriterade forskare.

Ansökan mottas endast via ansökningsportal på webben, http://ansokan.3ddata.se/start/kr.asp

 

Forskningsanslagen kan sökas vid ett tillfälle årligen från slutet av januari tom 1 mars.

Anvisningar för sökande.
Blankett för rekvisition av beviljade medel.
Blankett för rapportering om tilldelat stipendium.