Krapperupsstiftelsens kataloger och böcker

 

Böcker och skrifter

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen ger ut böcker och skrifter i serierna Krapperups museum, Symposier på Krapperup och Historia kring Krapperup.

Böckerna och skrifterna kan under säsong köpas i Gårdsmuseet, öppet 15 juni – 25 augusti (stängt midsommarafton och midsommardagen) dagligen: 12.00-17.00. De kan även beställas via e-post: info@krapperup.se. Då tillkommer en serviceavgift och kostnad för porto.

 

Krapperups museum

 

I serien Krapperups Museum dokumenterar forskare samlingarna på Krapperups borg, dess park och den omgivande bygden. Där finns också att läsa om de utställningar som producerats i museet och Gårdsmuseet.

 1. Krapperups Museum.1984. Om museets tillkomst och dåvarande utställning.
 2. Krapperup – Sätesgård, Fideikommiss, Stiftelse. 1985. Om Krapperups utveckling från sätesgård under medeltiden fram till och med stiftelsebildningen.
 3. Från flydda tider. Högreståndsdräkt och allmogetextil från Krapperups Borg.1986.
 4. Konstnärerna hos mor Cilla. Nordiska målare i Arilds läge 1856–1913.1987.
 5. Ramsay, M. (red.) 1987. All jordens fröjd. Gyllenstiernska släktklenoder från 300 år berättar ägarnas historia.
 6. Ramsay, M. (red.) 1988. Litterära kuriositeter från Krapperups arkiv.
 7. Ramsay, M. (red.) 1989.Minnen. Familjerna Stiernstedt och Gyllenstierna kring sekelskiftet.
 8. Ramsay, M. (red.) 1990. Krapperups park, en levande historisk trädgård.
 9. Nilsson, S. Å. & Ramsay, M. (red.) 1991.Den romantiska bilden.
 10. Söderström, R-M. 1991. Kakelugnar på Krapperup.
 11. Ramsay, M. (red.) 1993. Kartskatter på Krapperup. Godsets lantmäterikartor från 1700- och 1800-talet.
 12. Nolin, C. 2001. Familie potraiter eller Contrafaits – porträttsamlingen på Krapperups borg.
 13. Nolin, C. 2018. Porträttsamlingen på Krapperup.(Ny upplaga med färgbilder).
 14. Wennberg, K. 1996. Krapperups vapensamling.
 15. Lind, T. med bidrag av Jarring, G. 1996. Ministern. Envoyé Eric Gyllenstiernas dagbok 1934.
 16. Ranby, C. & Ranby, H. 1998. Krapperups byggnader. Inventering av godsets byggnader, arrendegårdar m.m.
 17. Dyrssen, E.; Colling, T. & Kanak, K. 1999. Krapperups ljus.
 18. Lundquist, B. & Ramsay, M. 2001. Konsten efter mor Cilla. Konst på Kullen 1914­–45.
 19. Gustavsson, K. 2003. ”– min stora kärlek för allt, hvad fornforskningen rörer”. Carl Gyllenstierna, fornforskaren på Krapperup och hans tid.
 20. Ericsson, H. O. 2006. Vagnar på Krapperup.
 21. Fahlbeck, A. 2006. Ett kvinnoöde i Krapperups skugga.
 22. Ramsay, M. 2007. Berget och borgen. Kullabygden från istid till nutid.
 23. Gustavsson, K. 2009. En ärans och lärdomens man. Bror Emil Hildebrand och Krapperup.
 24. Färnström, M. 2012. Konsten på Krapperups borg.
 25. Herjulfsdotter, R (red.) von Bothmer, R., m.fl. Det gamla herbariet på slottets vind.

 

Symposier på Krapperup

 

Symposium 1
Andrén, A. (red.) 1989. Medeltidens födelse.

Från 800-talet till 1200-talet växte viktiga delar av det historiska kulturlandskapet fram, med sina byar, vägnät och ortnamn. Det var då som de första städerna etablerades samtidigt med att de nordiska rikena började ta form. Och det var då som kristendomen infördes och många av våra ännu bevarade kyrkor uppfördes.

Symposium 2
Lagerroth, U-B. & Ramsay, M. (red.) 1993. Romantiken över gränser.

Nordiska forskare och konstnärer belyser, från olika utgångspunkter, romantikens projekt att överskrida gränser: mellan konstarterna, mellan vetenskap och konst, mellan konst och liv, mellan manligt och kvinnligt, i rummet och i tiden.                 

Symposium 3
Nilsson, S. Å. & Ramsay, M. (red.) 1997. 1600-talets ansikte.

Forskning kring stormakten Sverige, de konstnärliga uttrycken för makt och vanmakt, lärdomens manifestationer och de problem som hör samman med den sociala skiktningen och kvinnans ställning i samhället.

Symposium 4
Nilsson, S. Å. & Vinge, L. (red.) 1998. Kring 1900.

Nietzsches filosofi, hav och bad vid Kullen och Mölle, den unge Rainer Maria Rilke, Ellen Key, mode, musik, konst och lite till diskuteras i de sexton uppsatserna på temat Kring 1900.

Symposium 5
Nilsson, S. Å. (red.) 2002. Slotten och landskapen. Skånska kulturmiljöer.

Symposium 6
Bunte, C.; Berglund, B. E. & Larsson, L. (red.) 2005. Arkeologi och naturvetenskap.

Symposium 7
Christensen-Nugues, Ch.; Broberg, G. & Nordin, S. (red.) 2008. Kunskapens kretsar. Essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna.      

Symposium 8
Palm, A. & Sanders, H. (red.) 2010. Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658.SLUT

Symposium 9
Palm, A. & Stenström. J. (red.) 2013. Kroppen i humanioraperspektiv. Kroppsförståelser, läkarpositioner, kroppens konstnärliga uttryck.

Symposium 10
Salomon, K. (red.) 2017. Tiden.

 

 

Historia kring Krapperup

 

Björkman, G. 1994. Maria Sofia De la Gardie. Kvinna i stormarkstiden.SLUT

Carelli, P. 2003. Krapperup och det feodala landskapet. Borgen, bygden och den medeltida bebyggelseutvecklingen i en nordvästskånsk socken.

Ranby, C. 2003. Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Vol. 1. Borgen och byarna 1550-1850.    

Ranby, C. 2003. Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Vol. 2. Gårdarna och gatehusen.

Ranby, C. 2005. Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agar bebyggelseomvandling i Brunnby socken, Skåne 1830–1870.

Ullgren. P. (red.) 2007. Ur Krapperups historia. Människor och minnen.

Ullgren, P. 2009. Godsherrskapen och kyrkan. Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1740–1900.

Ullgren, P. 2012. Petter Gotthard von Kochen. Karolinen på Krapperup.

 

 

Övrigt

 

Böcker och skrifter som inte ingår i ovanstående serier.

Krapperup. Guide.2010 (5:e upplagan).

Lewenhaupt, T. 1998. Konterfej à la mode. Krapperups porträtt och deras dräkter.

Lillienberg Olsson, E., Stenberg, K. & Åberg, S. (red.) 2017. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 50 år 1967-2017.        

Stiernstedt, U. 1991.Ulf Stiernstedt. Minnes-kavalkad. Eget förlag.

 

E-post: info@krapperup.se

 

Postadress:
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Krapperups Kyrkoväg 13
263 76 Nyhamnsläge