En park med historia

Krapperups park går tillbaka åtminstone till 1600-talets barockanläggningar och har därefter successivt förändrats och förnyats enligt tidernas och ägarnas smak. I sin nuvarande utformning är parken, trots enastående blomprakt i rosengård och perennrabatter, en landskapsträdgård, som dramatiskt utnyttjar höjdskillnaderna mellan landborgen och havet. Parken är fritt tillgänglig för allmänheten året runt, som en plats för stillhet och rekreation.

 

När du besöker parken så vänligen ta hänsyn till följande:

  • Cykling är ej tillåten i parken.
  • Växtdelar får ej föras bort.
  • Picknick i parken är tillåten på anvisad plats.
  • Hundar måste hållas kopplade i parken.

Vänligen respektera skyltarna.