Kulturbyggnader

Norr om yttre borggården ligger Stallplan. Runt denna grupperar sig de byggnader, som numera inrymmer lokaler för utåtriktad verksamhet. I söder sträcker sig norra yttre borggårdslängan uppförd som kostall 1812, nu använd för musik och teater.

 

Gråstensbyggnaden längs vägen är från 1850 och rymmer konsthall och museum. Här var stall för ungnöt och arbetshästar och en tid på 1970-talet hönseri. Konsthallen drivs av Kullens Konstförening, som har utställningar och försäljning av samtida konst. Stiftelsens museum har en permanent utställning om den kulturhistoriska utvecklingen på Krapperup och i bygden, samt tidvis specialvisningar av material från borgens samlingar.

 

Den långa låga korsvirkeslängan, som avgränsar Stallplan från rosengården, är det gamla grishuset. Här och i det norra korsvirkeshuset, förr gårdens verkstad, finns nu café och en liten butik för Krapperups besökare. Caféet har sommartid även servering utomhus på Stallplan och i trädgården på andra sidan butiken.

 

Gårdens moderna ekonomibyggnader ligger på andra sidan väg 111 och området är inte tillgängligt för allmänheten. Den utåtriktade verksamheten beskrivs under respektive rubriker.

 

Gården söder om yttre borggården kallas sedan gammalt Kuskaplan. Den begränsas i norr av södra yttre borggårdslängan uppförd 1807 som stall för vagns- och ridhästar. Numera används huset av trädgårdspersonalen och Kuskaplan är därför inte tillgänglig för allmänheten.

 

Stenhuset mot vägen uppfördes 1788 som bränneri. Från 1850 fanns här gårdens mejeri. Idag används huset delvis som bostad.