Museet

Krapperups Museum, i samma byggnad som Konsthallen, inrättades 1984 på initiativ av framlidna Wanda Gyllenstierna och Ulf Stiernstedt. Basutställningen skall vara en introduktion till Krapperup och beskriver i text och bilder den kulturhistoriska utvecklingen i Kullabygden med Krapperup i centrum.  På den norra väggen får man kunskap om ägarna till Krapperups fideikommiss, medan den södra väggen ger en samlad historisk beskrivning av Krapperups vackra park.  I gången ställer vi ut och beskriver vårdplanerna för Krapperups borg och park. Museet är tillgängligt för handikappade, och har samma öppettider som Konsthallen.

”Berget och borgen”
Permanentutställning om Krapperup och Kullabygden.
Utställningskatalog, pris 50:-, säljes i konsthall och slottsbod.

 

Vårdplaner för Krapperups borg och park.

 

Krapperups gårdsmuseum öppnade den 10 juni 2017 och håller öppet kl 11-17 till och med 27  augusti. Här kan man ta del av de föremål som hanterats av tjänstefolket samt text och bilder från Krapperups borg, park, lantbruk och skog från åren ca 1910 fram till stiftelsebildningen 1967. Vi har även försäljning av stiftelsens bokutgivning. Du hittar gårdsmuseet i den byggnad som motsvarar musikhallen, på andra sidan av yttre borggården. Entréavgift: 20 kr.