Museet

Krapperups Museum inrättades 1984 på initiativ av framlidna Wanda Gyllenstierna och Ulf Stiernstedt. Basutställningen beskriver i bilder den kulturhistoriska utvecklingen i Kullabygden med Krapperup i centrum. Den ena kortväggen beskriver Kullaberg ur olika synvinklar, medan den andra berättar om Krapperups vackra park. Fönsterväggen ägnas åt Krapperups ägares spännande historia. I gången ställer vi ut och beskriver vårdplanerna för Krapperups borg och park.

 

Museet är tillgängligt för handikappade, och har samma öppettider som Konsthallen.

 

”Berget och borgen”
Permanentutställning om Krapperup och Kullabygden.
Utställningskatalog, pris 50:-, säljes i konsthall och slottsbod

 

Vårdplaner för Krapperups borg och park.