Musikhallen

Efter en brand på 1950-talet upphörde det gamla kostallet på Krapperup att användas som ladugård. Innertaket mellan nedervåning och loft lades inte tillbaka utan byggnaden fick vara öppen upp i taknocken, något som passade utmärkt för dess nya funktion som maskinhall. Det dröjde dock inte länge förrän kostallet fick ännu ett användningsområde.

 

Redan 1956 hade Musikfrämjandet i Kullabygden fått tillåtelse av baron Gustaf Gyllenstierna att hålla en av sina sommarkonserter på borggården. Den regniga sommaren 1963 flyttade konserten inomhus och kostallet hade blivit musikhall. Under följande år reparerades lokalen och Musikfrämjandet försåg den med scen och stolar.

 

Krapperupsstiftelsen har under senare år moderniserat belysning och loger och kostallet används nu även till andra konserter samt till teater och föredrag. Musikhallen är tillgänglig för handikappade.

 

 

Länk till Musikfrämjandet i Kullabygden för info om musikveckan. Klicka här!